Εγγυήσεις

Όλα μας τα προϊόντα πριν την τελική παράδοση στον πελάτη ελέγχονται διεξοδικά.

Όσον αφορά τα ηλεκτρικά προϊόντα και τα προϊόντα που φέρουν κινητήρα (βενζίνης ή πετρελαίου) καλύπτονται απο εγγύηση καλής λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Οι εγγυήσεις των προϊόντων ισχύουν απο την ημέρα αγοράς τους.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

 

  • Η εγγύηση καλύπτει το προϊόν σε όλα τα μηχανικά του μέρη με την προϋπόθεση ότι δεν έγινε λάθος χειρισμός από τον χρήστη, ότι δεν πειράχτηκε ή ανοίχτηκε από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
  • Τα service θα πρέπει να γίνονται στα χρονικά διαστήματα και με τις προδιαγραφές ανταλλακτικών που ορίζει ο κατασκευαστής όπου αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης  από εξειδικευμένο τεχνικό ειδάλλως παύει να ισχύει η εγγύηση.
  • Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημίες του μηχανήματος από πτώσεις, βίαιο ή λάθος χειρισμό του χρήστη.
  • Η εγγύηση του προϊόντος ξεκινάει από την ημερομηνία αγοράς.
  • Η εγγύηση δεν μεταβιβάζεται.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές…………………………2 χρόνια

Ηλεκτρικά μηχανήματα κήπου………………………..1 έως 2 χρόνια*

Βενζίνοκίνητα μηχανήματα…………………………….2 έως 5 χρόνια*

Πετρελαιοκίνητα μηχανήματα…………………………1 έως 2 χρόνια*

Ηλεκτρικά εργαλεία……………………………………….2 έως 3 χρόνια*

Εργαλεία αέρος……………………………………………..2 χρόνια

*= Ανάλογα με το προϊόν και τον κατασκευαστή.